BEH OKOLO POLUDNICE

Informácie o pretekoch

BEH OKOLO POLUDNICE

hlavná kategória 16,67 km

Organizátor: Bežecký klub OPALISKO, Obec Závažná Poruba

Miesto konania: Lyžiarsky bežecký areál Závažná Poruba  - Staré ihrisko


Termín:  27. september 2020 (nedeľa)

Informácie:   www.okolopoludnice.sk, Email: okolopoludnice@gmail.com

Čas štartu:
•    09:30 – hromadný štart hlavnej kategórie OKOLO POLUDNICE - 17,67 km
•    09:45 – hromadný štart kategórií dorastenci, muži a ženy - 7 km
•    09:50 – detské kategórie (deti A, deti B, deti C) 
•    10:30 – 10:50 - dorastenky, žiaci 1 - 3 km - po kategóriách podľa rozpisu 

Disciplína: Cezpoľný beh
 

Prezentácia:     
Pretekári a pretekárky sú povinní na prezentáciu priniesť podpísaný súhlas dotknutej osoby, ktorý bude doručený pred pretekmi. Počas prezentácie pretekári obdržia štartovné číslo a čip. 
•    Hlavná kategória Okolo Poludnice a 7 km trať:     v priestore štartu od 07:30 do 09:00 hodiny, registrácia nových na mieste do 8:30 hodiny
•    Deti A-C:     pred štartom na štartovej čiare o 9:50 hod.
•    Žiaci a dorast:       v priestore štartu do 9:30 hod.


Účasť:  Pretekári a pretekárky riadne prihlásení podľa týchto propozícií.
 

Platba štartovného: Štartovné bude hradené bezhotovostne po registrácii alebo v hotovosti pri prezentácii.
 

Registrácia:
•    online na web stránke www.okolopoludnice.sk, v časti „registrácia“ alebo na pretekaj.sk do 23.09.2020 do 20:00 hodiny (streda)
•    na mieste - v deň preteku do 8:30 hod.
        
Výklad trate „Okolo Poludnice“ :
o 09:20 riaditeľom preteku

 

Ubytovanie, Doprava: usporiadateľ nezabezpečuje


Lekárska služba: Nemocnica L. Mikuláš a Horská služba


Štartovné čísla: Budú vydané pri prezentácii
 

Rôzne: Účastníci a pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo. Za lekársku prehliadku pretekárov zodpovedá vysielajúca organizácia. Organizátor nezabezpečuje poistenie pre prípad úrazu počas preteku, toto si zabezpečuje každý pretekár sám.

Vecné ceny: Vecné ceny dostanú prví traja z každej kategórie.


Traťový rekord: Za prekonanie traťových rekordov na 7 a 17,67 km tratiach v absolútnom poradí mužov a žien bude udelená finančná odmena


Vyhlásenie výsledkov: Uskutoční sa do 30 minút po dobehu posledného pretekára
 

Riaditeľ preteku: Milan Niňaj

Hlavná kategória - beh "Okolo Poludnice"
VEKOVÁ HRANICA 
Ženy E bez obmedzenia veku
Muži A do 39 rokov (ročníky narodenia : od roku 1981 do roku 2000)
Muži B do 40 - 49 rokov (ročníky narodenia : narodení do roku 1980)
 
ŠTART
Štartovné 12,- EUR pri registrácii online a 17,- EUR pri registrácii na mieste 
Štartovací balíček: čelenka, musli tyčinka, 0,5l minerálka
Občerstvenie : na trati iontový nápoj a v cieli : guláš, kofola/pivo
Hromadný štart o 09:30 hodine (výklad trate o 9:20 hodine riaditeľom preteku)
O TRATI 
Dĺžka trate : 17,67 km
Prevýšenie trate: 877,4 m 
Štart a cieľ: 654 m.n.m.
Najvyšší bod: 1 227 m.n.m. (pod Kúpeľom)
Traťový rekord : 1 hod 10 min
Občerstvovacia stanica: lokalita "za Vrátami"
TRAŤOVÝ REKORD 17,67 km
1:21:21 - Petrovič Matej  
1:45:38 - Kucháriková Michaela
TRASA
bežecký areál Závažná Poruba - bežecké trate - Iľanovo chata Nezábudka
žltá turistická značka : Iľanovská dolina - za Vrátami - sedlo Kúpeľ
modrá turistická značka : sedlo kúpeľ - pod Kúpeľ
zelená turistická značka : pod Kúpeľ - sedlo Rakytovica
žltá turistická značka : sedlo Rakytovicazotavovňa Jaslovské Bohunice - bežecký areál Závažná Poruba

BEH OKOLO POLUDNICE

Trať 7 km

ŽENY A MUŽI 7 km
štartovné 7,- EUR pri registrácii online a 10,- EUR pri registrácii na mieste  
Štartovací balíček: 0,5l minerálka, 
Občerstvenie v cieli: guláš, kofola/pivo
Ženy A do 34 rokov (narodené v roku 1986 -2000) - dĺžka trate 7 km, štart o 09:45 hodine
Ženy B 35 - 49 rokov (narodené v roku 1971 - 1985) - dĺžka trate 7 km, štart o 09:45 hodine
Ženy C 50 - 59 rokov (narodené v roku 1961 – 1970) - dĺžka trate 7 km, štart o 09:45 hodine
Ženy D 60+ rokov (narodené  do roku 1960) - dĺžka trate 7 km, štart o 09:45 hodine
Muži „hobby“ 49 a mladší (narodení v roku 1971 - 2000) - dĺžka trate 7 km, štart o 09:45 hodine
Muži C 50 - 59 rokov (narodení v roku 1961 – 1970) - dĺžka trate 7 km, štart o 09:45 hodine
Muži D 60 - 69 rokov (narodení v roku 1951 - 1960) - dĺžka trate 7 km, štart o 09:45 hodine
Muži D 70+ rokov (narodení do roku 1950) - dĺžka trate 7 km, štart o 09:45 hodine
TRAŤOVÝ REKORD 7 km
25:02 - Renda Andrej  
28:59 - Paulínyová Katarína

BEH OKOLO POLUDNICE

Juniori, Dorast a žiaci

DETI
štartovné 0,- EUR / občerstvenie v cieli : sladkosť, džús
štart o 9:50 hodine
Deti A (narodené v roku 2015 a nižšie) - dĺžka trate 100 m
Deti B (narodené v rokoch 2013 - 2014) - dĺžka trate 300 m 
Deti C (narodené v rokoch 2012 - 2011) - dĺžka trate 500 m 
ŽIACI
štartovné 0,- EUR / občerstvenie v cieli: párky, kofola
Najmladšie žiačky (narodené v roku 2009 - 2010) - dĺžka trate 1 km, štart o 10:50 hodine
Najmladší žiaci (narodení v roku 2009 - 2010- dĺžka trate 1 km, štart o 10:50 hodine
Mladšie žiačky (narodené v roku 2007 - 2008) - dĺžka trate 1,5 km, štart o 10:40 hodine
Mladší žiaci (narodení v roku 2007 - 2008- dĺžka trate 2 km, štart o 10:40 hodine
Staršie žiačky (narodené v roku 2005 - 2006) - dĺžka trate 2 km, štart o 10:35 hodine
Starší žiaci (narodení v roku 2005 - 2006- dĺžka trate 3 km, štart o 10:35 hodine
 
DORAST
štartovné 3,- EUR pri registrácii online a 5,- EUR pri registrácii na mieste / občerstvenie v cieli: guláš, kofola
Dorastenky (narodené v roku 2003 - 2004) - dĺžka trate 3 km, štart o 10:30 hodine
Dorastenci (narodení v roku 2003 - 2004- dĺžka trate 7 km, štart o 09:45 hodine
 
JUNIORI
štartovné 7,- EUR pri registrácii online a 10,- EUR pri registrácii na mieste  / občerstvenie v cieli: guláš, kofola/pivo
Juniorky  (narodené v roku 2001 - 2002) - dĺžka trate 7 km, štart o 09:45 hodine
Juniori (narodení v roku 2001 - 2002) - dĺžka trate 7 km, štart o 09:45 hodine